SAXOFOONLES - contracten

 

Ik werk met verschillende lesovereenkomsten. Ik adviseer alle leerlingen, vooral beginners, om wekelijks les te nemen. Regelmaat is vooral in het begin erg belangrijk. De juiste en gestage ontwikkeling van de basistechnieken, waarbinnen vooral klankvorming, vormt een zeer grote motivator en kan voorkomen dat een leerling na enkele weken saxofoonles teleurgesteld afhaakt.

 

Overeenkomst voor wekelijks en tweewekelijks les

 

De overeenkomst zal worden aangegaan voor een jaar, waarbinnen van eind augustus/begin september tot en met juni lessen gegeven worden, met eventueel een uitloop naar de eerste week van juli. De overeenkomst kan telkens met een periode van een jaar worden verlengd.

De leerling krijgt per lesperiode 38 wekelijkse lessen of 19 tweewekelijkse lessen. De lesduur is 30, 45 of 60 minuten per les. Bij tweewekelijks les wordt volwassenen geadviseerd te kiezen voor 45 of 60 minuten.

Later instromen is mogelijk. De overeenkomst zal in dat geval worden aangegaan voor de resterende duur van het jaar en ingaan op de dag van de eerste les.

Voor de geldende lesdagen is de jaarkalender doorslaggevend. Deze jaarkalender wordt ook aan de leerling toegestuurd.

Tijdens de vakanties van de basisscholen in de gemeente Baarn (Regio Midden) en tijdens de officiële feestdagen (NB: uitgezonderd Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag) zijn er geen lessen, tenzij anders vermeld in de jaarkalender.

Heeft de leerling een overeenkomst voor tweewekelijks les, dan wordt vooraf bepaald of diens lessen steeds in witte ofwel blauwe weken vallen, zoals deze zijn aangegeven in de jaarkalender.

Voor aanvang van een nieuwe lesperiode (aan het begin van de zomervakantie) ontvangt de leerling een schriftelijk verzoek om een nieuwe lesperiode te bevestigen. Zonder akkoord voor verlenging loopt de overeenkomst af op de laatste dag van de lopende periode.

 

Overeenkomst voor leden van Muziekvereniging Crescendo Baarn

 

De overeenkomst zal worden aangegaan volgens de bepalingen hierboven, met als toevoegingen:

Leerlingen t/m 18 jaar krijgen een korting van € 7,00 per klokuur, met een maximum van 20 klokuren per kalenderjaar. De hoogte van de korting op het lesgeld wordt jaarlijks bij aanvang van het schooljaar door Muziekvereniging Crescendo Baarn bepaald. Eventuele wijzigingen worden daags na bekendwording gecommuniceerd aan de leerling.

 

‘Losse’ lessen

 

Er zal bij ‘losse’ lessen geen overeenkomst worden aangegaan.

 

De 5-lessenkaart

 

Hiermee bied ik een korting van 10% ten opzichte van 5 'losse' lessen. Dus de vijfde les is voor de halve prijs.

Deze 5-lessenkaart betreft eveneens een lesovereenkomst, zij het met een flexibele einddatum.
De overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van maximaal zes maanden. De leerling betaalt vijf lessen vooruit, waarvan data en tijden in overleg met de docent worden afgesproken. Afname/verzilvering van de lessen dient binnen een periode van maximaal zes maanden plaats te vinden.

 

Proefles
 

Voorafgaande aan het sluiten van een lesovereenkomst kan een nieuwe leerling een proefles nemen. Een proefles duurt gemiddeld zo'n 45 tot 60 minuten, zodat we even de tijd hebben om met elkaar kennis te maken. De prijs van een proefles bedraagt € 20,-


Downloads


Via onderstaande links kun je de Algemene Voorwaarden en de actuele jaarkalender downloaden.

 

Algemene Voorwaarden

 

Jaarkalender 2023/2024